Om PTO

Fakta om PTO
Praktiserende Tandlægers Organisation blev stiftet i 1968 af en gruppe progressive og fremtidsorienterede ejere og ansatte i privat tandlægepraksis. Formålet var og er stadig at varetage privat tandlægepraksis'          interesser bedst muligt. Og dette gør PTO dels ved medlemsaktiviteter, dels ved at gøre vores indflydelse gældende inden for den odontologiske verden og blandt beslutningstagere på Christiansborg samt andre steder, hvor privat tandlægepraksis' fremtid afgøres. 

PTO udvikler løbende nye aktivitetskoncepter til gavn for privat tandlægepraksis. 

Som medlem har du adgang til en lang række gratis ydelser, bl.a. juridisk rådgivning, hvor PTO's advokat kan vejlede dig som klinikejer. 

Strukturelt er PTO kredsvis opbygget med i alt 9 kredse, der ledes af kredsbestyrelser valgt lokalt. Kredsene dækker København, Sjælland, Lolland-Falster, Fyn, Sønderjylland, Århus Amt, Vestjylland, Nordjylland og Bornholm. 

Derudover består organisationen af en hovedbestyrelse valgt for 2 år ad gangen. 

Hovedbestyrelsen afholder 10-12 møder pr. år. Hovedbestyrelsen har nedsat tre stående udvalg:

•  Børnetandplejeudvalget.
•  Redaktions-, informations- og kontraktudvalget.
•  Markedsførings- og kursusudvalget.

PTO's sekretariat