ENDELIG – blev klinikejernes ønske hørt – og fornuften sejrede

Tak til de mange folketingspolitikere, som lyttede på PTO


Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop fremsat et lovforslag om ændring af autorisationslovens regler om journalopbevaring, ud fra et ønske om afbureaukratisering af proceduren ved salg eller anden overdragelse af tandlægeklinikker.

Ændringsforslaget medfører, at en tandlæge ikke længere skal indhente samtykke til overdragelse af patientjournalen fra hver enkelt patient, når tandlægeklinikken overdrages til en ny ejer.

Nu skal ændringen bare igennem Folketinget med vedtagelse af forslag til lov om ændring til autorisationslovens § 25 stk. 4, som fremsat ved L 158 – 2023-24.


Ændringen vil gælde fra 1. juli 2024

Læs flere spændende nyheder fra PTO her

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO