PTO's Hjælpefond

PTO’s Hjælpefond har til formål at yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser, lån eller på anden måde til medlemmer af Praktiserende Tandlægers Organisation og til disse medlemmers samlevende ægtefæller, børn og samlevere, når nogen af de nævnte persongrupper uden egen skyld er kommet i økonomisk trang.

 

Fonden er uafhængig af PTO
Ansøgninger om støtte behandles af Hjælpefondens bestyrelse, som kan afkræve ansøgeren nødvendige oplysninger for at kunne bedømme behovet for støtte og for at kunne vurdere, om støtten skal ydes som engangsydelse eller i form af periodiske ydelser.

Find hele vores fundats her. 


For at komme i betragtning som ansøger skal du enten være:

• Medlem af PTO eller passivt medlem (fx pensionist)
• Samlever eller ægtefælle til et medlem af PTO
• Barn af et medlem af PTO


Har du meldt dig ud af PTO pga. fx pensionering kan du desværre ikke komme i betragtning som ansøger. 

 

Ansøgninger sendes til:
Du bedes scanne og sende ansøgningen som vedhæftet fil til: pto@pto.dk


For yderligere information eller spørgsmål:

Tlf. 3312 0020
Mail: pto@pto.dk

 

 

Download ansøgningsskema

Ansøgningsskema (Word)

PTO Hjælpefonden

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO