klinikkens personale

Hos PTO er vi eksperter i din hverdag. Som PTOmedlem får du svar på alle de spørgsmål der kan opstå i forbindelse med håndtering af klinikkens personale. Her er nogle af de emner, som vi på PTO hjælper vores medlemmer med:

Ansættelse

Har du styr på, hvad der skal stå i ansættelseskontrakten?

Arbejdstid

Hvor mange timer skal dine medarbejdere arbejde, og hvordan må du planlæge deres tid?

Barns sygdom

Bliv klogere på reglerne omkring børns sygdom og reglerne om frihed.

Barsel

Få styr på barselsreglerne, og hvordan ugerne fordeler sig mellem mor og far.

Efteruddannelse

Hvilke regler er der for dine forskellige medarbejders efteruddannelse og hvad sal du være opmærksom på.

Ferie og barsel

Medarbejdere på barsel har ret til ferie som andre lønmodtagere. Men din medarbejder på barsel er "feriehindret". Læs om reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

Ferie og erstatningsferie

Bliver dine medarbejdere syge under deres ferie, har de ret til erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage), hvis de har optjent ret til 25 dages ferie.

Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage ud over de 5 ugers ferie i ferieloven. Overenskomstdækkede medarbejdere har ret til et antal feriefridage – se hvad der gælder for de forskellige grupper hos dig.

Ferietillæg

Ferietillæg er et årligt tillæg på 1 procent (eller mere) af en medarbejders ferieberettigede løn, når medarbejderen er ansat med ferie med løn.

Funktionærloven

Funktionærloven beskriver alle de væsentligste vilkår og betingelser for en medarbejder ansat som funktionær i en virksomhed. Nogle af de vigtigste er løn under sygdom og opsigelsesvarsler.

Lønforhandling

Vi giver dig tips og gode råd til den næste lønforhandling du skal afholde. Læs om argumenter og forberedelse til både før, under og efter lønsamtalen med en medarbejder.

Opsigelse og varsling

Ved en opsigelse eller advarsel er der en række regler, som du som arbejdsgiver skal overholde. Vi anbefaler du altid kontakter PTO for en sparring før du gør noget.

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO