Sundhedsfaglig rådgivning

I PTO er en af vores kerneopgaver at tilbyder dedikeret og målrettet sundhedsfaglig – og sundhedsretlig rådgivning til tandlæger.

Vi har samlet lille del af de områder vi kan rådgive og hjælpe dig med her på siden.
For at læse hele sidens indhold, skal du logge ind som medlem.


Er du ikke medlem? Kan du blive det ved at klikke her.

Modtager du en klage over en behandling, via Styrelsen for Patientklager (STPK), er det helt normalt at blive chokeret, fordi det sker så sjældent. PTO har stor erfaring i sådanne sager, og du skal kontakte os, når du modtager brevet i e-Boks, for at vi kan hjælpe dig optimalt. For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Som medlem af PTO har vi din ryg, hvis du og din klinik bliver udtaget til et varslet sundhedsfaglige tilsyn. Formålet med besøget er at vurdere patientsikkerheden på klinikken, og at sikre læring. Alle landets tandklinikker kan blive udtaget, og de sundhedsfaglige tilsyn varetages af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), og du varsles ca. 6 uger før de kommer. PTO tilbyder et møde med dig og din klinik i de omtalte målepunkter. Sammen gennemgår vi alle 15 emner for tilsynet, og hvad de indebærer for dig og din klinik.For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.
En faglighedssag er en sag, hvor der er bekymring for, at du som tandlæge, og autoriseret sundhedsperson på et område- eller inden for hele dit faglige virke, handler skødesløst og fagligt kritisabelt f.eks. ved gentagne gange at agere uagtsomt, og kan udgøre en fare for patienterne. Sådanne sager påvirker altid voldsomt, fordi det er din faglighed som betvivles. Du skal ikke gå i panik eller gøre noget selv, uden at få rådgivning fra PTO. Kontakt PTO, når du modtager brevet i din personlige e-Boks, vi tilbyder specialiseret medlemsrådgivning i disse sager, og hvad det konkret indebærer for dig.

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.
En egnethedssag er en sag, hvor der er bekymring for, at du som tandlæge, og autoriseret sundhedsperson, er uegnet til at udøve dit faglige virke som tandlæge, fordi du har fået en sygdom, fx demens, eller har et misbrug af alkohol eller piller. Du skal ikke gå i panik eller negligere en egnethedssag. Du skal derimod handle hurtigt og kontakte PTO, når du modtager brevet i din personlige e-Boks, for vi tilbyder specialiseret medlemsrådgivning i disse sager, og hvad de indebærer for dig. Vi hjælper dig med kommunikationen med STPS, og kan også være din bisidder i møder med styrelsen.     For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Retten til selvstændigt virke bortfalder, når du fylder 75 år. Du mister ikke retten til at være tandlæge, men du må ikke praktisere selvstændigt og vil skulle superviseres. Du kan stadig bruge din tandlægetitel og din evt. specialistbetegnelse. Hvis du ønsker at få forlænget denne ret, skal du sende en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Hygiejne på klinikken fylder meget i hverdagen, og hvis der skulle opstå et tvivlsspørgsmål, kan du trygt bruge os som faglig sparring.

 

NIR finder du på dette link:

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for tandklinikker

 

 

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Der er udgivet en omfattende vejledning fra Sundhedsstyrelsen og SIS i, hvad du som klinikejer skal huske ved brugen og kontrollen af RTG. Hvis du ønsker hjælp eller rådgivning til, hvad du konkret skal gøre, kan du kontakte PTO som vil hjælpe dig.

 

 

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

 

Reglerne for medicinsk udstyr er reguleret fra EU og implementeres i dansk lovgivning og forvaltes af LMST. Disse regler er meget omfattende og ofte svære at forstå. PTO anbefaler, at du kontakter os, hvis du skal registreres i LMST og er producent af medicinsk udstyr.

 

I forhold til henvendelser fra LMST skal du have fokus på, medicinsk udstyr efter mål, som defineres som ethvert udstyr, der er specialfremstillet efter anvisning til én bestemt patient til ét specifikt formål. Det er fx være tandkroner, broer, proteser og bidskinner, samt orto-apparatur.

 

 

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Skulle du have spørgsmål om din ordinationsret eller brugen af FMK, kan du kontakte PTO og vi kan rådgive dig, med fokus på både din faglighed og som klinikejer.

 

Tandlæger har fuld ordinationsret, men det er kun indenfor tandlægers virksomhedsområde. Den lovgivning som vi i PTO oftest modtager spørgsmål om er nedenstående.

 

 

For at læse mere skal du logge ind eller oprette dig som medlem.

Sidst, men ikke mindst, tilbyder PTO medlemmer en mulighed for sparring med en kollega. Det kan være stort eller småt og måske noget, som du ikke vil drøfte med hele Facebook eller dine kollegaer. Vi tilbyder fuld anonymitet – og vi er kun et opkald væk. 

 

opret dig som PTO-medlem i dag.

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO