Endnu en gang! Overvældende flertal af tandklikker opfylder patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed har netop offentliggjort resultaterne af deres sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker i 2023, og det viser sig, at langt de fleste klinikker lever op til de høje standarder for patientsikkerhed.

Ud af de 65 udgående tilsyn, der blev gennemført på både private og kommunale tandlæge- og tandplejerklinikker, var 26 af de stikprøvebaserede tilsyn og et opfølgende tilsyn fri for problemer af betydning for patientsikkerheden. 

Meget få kritiske problemer
Selvom der blev identificeret mindre problemer ved 29 stikprøvebaserede, og tre reaktive tilsyn, er det vigtigt at understrege, at disse ikke udgjorde en alvorlig risiko for patientsikkerheden. De pågældende klinikker blev pålagt at rette op på eventuelle mangler inden for en fastsat tidsfrist. Selv de enkeltstående reaktive tilsyn, hvor kritiske problemer blev identificeret, resulterede i prompte handlinger fra myndighederne for at sikre, at patienternes sikkerhed ikke blev kompromitteret.

Dette betyder, at et overvældende flertal af klinikkerne demonstrerede en imponerende evne til at opretholde de nødvendige standarder.

Reaktivt tilsyn er løsningen
Ole Marker, PTO´s direktør udtaler: ”Jeg er på ingen måde overrasket. Nu har jeg kendt denne branche i mange år, og det undrer mig ikke, at vi har så høj compliance i privat praksis, og at man ikke finder noget ved de rutinemæssige besøg. I PTO har vi gentagne gange forsøgt at forklare, at det ikke giver mening, og at det er spild af klinikejernes penge at gennemføre disse sundhedsfaglige tilsyn, baseret på stikprøver. Det er klart, der skal være et tilsyn med de ”brodne kar”, som skader resten af branchen. Derfor er løsningen ene og alene reaktive tilsyn.”

PTO hjælper selvfølgelig
Skulle du blive udtaget til et tilsyn fra en myndighed, skal du kontakte PTO øjeblikkeligt. Vi har ekspertisen og erfaringen til at få dig sikkert igennem. Vi tilbyder, som en del af medlemspakken, at du kan få et online-kursus om det pågældende tilsyn, så alle spørgsmål kan afklares.

Ole Marker vil gerne sende en hilsen til jer alle: ”Kære medlemmer, godt gået, i privat praksis!” 

Find rapporten på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO