Patientgrupper der pr. 1. juli kan få tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166

Fra den 1. juli 2024 kan flere patienter, der får tandproblemer som følge af deres sygdom, få tilskud til tandpleje. Et enigt Folketing har bakket op om lovændringen, der også vil gøre det mere enkelt for patienterne at søge om tilskud. 

Flere patienter oplever tandproblemer som følge af deres sygdom eller behandling, og den nye lov sikrer en række nye patientgrupper mulighed for at søge om tilskud til tandpleje.

  1. Patienter, der pga. kræft har fået strålebehandling i hoved- eller halsregionen.
  2. Patienter, der pga. blodkræft har modtaget helkropsbestråling forud for allogen knoglemarvstransplantation.
  3. Patienter, der pga. knoglemarvstransplantation har udviklet kronisk graft versus host-sygdom (GvHD).
  4. Patienter, der er diagnosticeret med Sjögrens syndrom.
  5. Patienter, der pga. kræft har fået kemoterapi, immunterapi eller hormon- og antihormonbehandling.
  6. Patienter, der pga. sygdom i skjoldbruskkirtlen har modtaget behandling med radioaktivt jod.
  7. Patienter, der pga. medfødte sjældne sygdomme har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Mere enkel ansøgning om tilskud

Samtidig med at flere patientgrupper kan søge om et særligt tilskud, så bliver ordningen også forenklet.

For visse patientgrupper bliver det langt lettere at søge om tilskud fremover. Hovedparten af patienterne skal fx ikke længere dokumentere, at deres tandproblemer skyldes deres sygdom eller behandling. Det medfører en stor administrativ lettelse for patienterne.

I stedet skal en objektiv måling påvise, at patienten har nedsat spytsekretion. Forenklingen af ordningen vil også understøtte en hurtigere sagsbehandling i regionerne.

I PTO håber vi inderligt på, at det lykkes at sikre bedre hjælp til disse patientgrupper, som virkelig er plaget af ”bivirkningerne” for deres livreddende behandling.

Du kan læse hele aftalen den politiske aftale fra januar 2024 her.

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO