Praktiserende Tandlæger nr. 1 – 2022

I dette nummer af Praktiserende Tandlæger kan du læse om:

TEMA: Børne- og ungetandplejen

  • PTO’s hovedbestyrelse og kredsene styrker samarbejdet
  • Vigtigt nyt vedrørende dine forsikringer ved sygdom
  • PTO’s Hjælpefond blev hendes redning
  • Tandlægeforeningen fastholder medlemmerne på et forkert grundlag
  • TEMA: Ny lov om vederlagsfri Tandpleje bekymrer PTO
  • TEMA: Børnetandplejeudvalget
  • PTO Inviterer til Billundkurset
  • Vejen tilbage til et stressfrit liv
  • Studierejse 2022: Turen går til Skotland
  • Kurser og uddannelser 2022

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO