PTOrientering / December 2022

I denne udgave kan du læse om:

  • Den nye røntgenlovgivning
  • Valg til bestyrelsen
  • PTO fremlægger dokumentation
  • Børneattester
  • En anden og dyrere behandling
  • Tandlæge Tryghed har stævnet PTO
  • Billundkurset 2023

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO