PTOrientering / Februar 2022

I dette nummer af PTOrientering kan du læse om Tandlægeforeningens Praksisforsikring, der i 2019/2020 uretmæssigt har overfaktureret Danske Regioner for 42 millioner kroner. Hertil kommer et endnu ukendt beløb for 2021. Pengene skal nu tilbagebetales til Danske Regioner.

Kravet er rejst, fordi Praksisforsikringen uberettiget har faktureret regionerne for udgifter til administration, som Tandlægeforeningen efter aftale med Sundhedsministeriet selv skulle afholde.

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO