PTOrientering juni 2024

I dette nummer af PTOrientering kan du bl.a. læse om:

  • 2024 er året med fokus på tandpleje i folketinget
  • PTO´s forenklede model – til gavn for helheden i sundhedsvæsenet: Ny voksentandpleje – alt, hvad du bør vide 
  • PTO ønsker en fair ordning: Ny model for erstatninger i tandlægepraksis og tandplejen
  • Nyt informationsmateriale om osteonekrose i kæberne
  • Kontrolstatistikker på steroider i Region Syddanmark: PTO ønsker gennemsigtighed, lighed og ikke mindst ordentlighed
  • Ydernummer, klagesager og ikke mindst erstatningssager kræver ikke medlemskab af en interesseorganisation

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO