Danica Pension

PTO havde tidligere indgået et samarbejde med SEB Pension om en unik pensions- og forsikringsløsning på attraktive vilkår, SEB og Danica er nu fusioneret, men aftalen fortsætter på uændrede vilkår.

PTO-løsningen indeholder:
• Tab af erhvervsevne-forsikring
• Livsforsikring (udbetaling ved dødsfald)
• Dækning ved kritisk sygdom – skattefri sum
• Pensionsopsparing
• Ekstra overbygning for indehaver ved tab af erhvervsevne 3-12 mdr.

Kontakt
Heine Bastrup: hbas@danicapension.dk, tlf. 40 58 00 80.
Claus Johansen: cljo@danicapension.dk, tlf. 40 91 77 55.

MERE INFORMATION OM DANICA PENSION

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO