PTOrientering - "Det gule blad"

Ca. 8 gange om året udkommer PTO’s nyhedsbrev målrettet privatpraktiserende tandlæger:

I PTOrientering kan du kan holde dig orienteret om den seneste udvikling inden for privat tandlægepraksis, som påvirker dit arbejdsliv.

2023

2022

2021

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO