PTO’s model for fremtidens voksentandpleje

Der blev afholdt rundbordsmøde i Sundheds- og Indenrigsministeriet den 7. juni – og det blev, i PTO´s optik, en øjenåbner for mange og en stor succes.

Stor ros til embedsværket, for at skabe rammerne for dialog. For første gang i lang tid var der enighed om løsningerne blandt alle parter i voksentandplejen. Vi skal have nytænkning gennem faglighed, for at sikre at de midler, der afsættes, bruges rigtigt og med mest effekt.

Som vi løftede sløret for i PTOrientering, har PTO en plan, og den har vi arbejdet på længe. Det er ikke raketvidenskab at nytænke voksentandplejen, og det var meget givende at opleve de forskellige aktører være enige om stort set alt – også om, hvordan vi får mest ud af pengene og sikrer lighed i tandsundhed – fremfor ulighed i sundhed. (Læs mere om sundhedsordførerenes syn på tandsundhed i seneste nummer af Klinikejernes Magasin 2024 her)

Opgaven er bunden og tiden knap – og det skal resultere i noget endeligt inden årets udgang, ifølge ministeriet. 

Når man læser sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger for sundhedsvæsenet, som blev offentliggjort den 11. juni, er det også en klar nødvendighed, at vi bliver enige om voksentandplejen – fordi tandpleje slet ikke er nævnt med et eneste ord i de nye strukturforslag.

I PTO tror vi, at det vil lykkes, med fokus på det faglige og samarbejde – frem for strid. Vi har følgende bud på løsninger, og det er der bred enighed om, blandt de fleste af deltagerne ved rundbordsmødet.

Hvilke ønsker og visioner har PTO, på vegne af privat praksis, til en ny model for voksentandplejen? 

  1. Tilskudsmodel for voksentandpleje i privat praksis skal være forankret i komorbiditets- og behovsstyret sygdomsforebyggelse
  2. Ingen egenbetaling ved komorbiditet og hvor det gavner den almene sundhed mest – fx PA og diabetes og anden komorbiditets-sammenhæng
  3. Bedre samarbejde om ”kronikere” og henvisningsmulighed mellem almen lægepraksis og tandlæge – vi kalder det ”familietandlægen”
  4. Ny diagnostisk undersøgelsesydelse med sundhedsfremme og nødvendige RTG inkl. – behovstyret efter risikoprofil, 12-24 mdr.
  5. Tilskuddet følger patienten og sygdommen – ikke behandleren 
  6. Ændret tilgang til helbredstillægget – pensionister skal kunne få lavet tandpleje for et fast beløb årligt uden ansøgning ved 100% helbredstillæg
  7. Ny tilgang og afbureaukratisering af tilskudsmuligheder til tandpleje 
  8. Kontrolstatistik erstattes af faglig kontrol gennem ydelsesforbrug – fokus på underbehandling såvel som overbehandling 
  9. Faglig lærings- og udviklingsmulighed skal indtænkes i rammen 
  10. Vi tilbyder en ny model med budgetsikkerhed og faglig fokus

KlinkDag 2024

Køb din billet nu!

KlinikDag er for hele klinikken. En dag med spændende faglige oplæg,  netværk og FEST.

 

Milling og Molbech KlinikDag 2024 PTO